Svenska
English

Citatet


"Frågan om hur alla svenskar ska garanteras rätten till en god tandvård berör mig både politiskt och känslo-
mässigt. Jag är fast besluten att se till att vi aldrig kommer tillbaka till ett samhälle där tändernas status blir ett klassmärke igen.”

Statsminister Göran Persson i boken ”Den som är satt i skuld är icke fri”
(Atlas förlag 1997)

Läs och lyssna


Agneta Persson, "Tandlösa löften om billigare vård"
Dagens Arbete nr 2/2006

"Laga hålen i tandvårdsförsäkringen"
Rapport från LO, juni 2005
Författare: Åsa Forssell

Ta reda på mer


"Nytt tandvårdsstöd för vuxna"
Kommittédirektiv 2005:136
Utredare: Curt Malmborg, generaldirektör Försäkringskassan

Arkiv


Hard Rain
Nätaffischen med skarpa hörn

 
Hard Rain    Nr 14    21 februari 2006
Tandvårdsreformen är det viktigaste vallöftet
För många människor har det blivit för dyrt att gå till tandläkaren. Nu väntar vi på tandvårdsutredningens förslag. ??kade klasskillnader i tandhälsa blir följden om det offentliga tandvårdsstödet inte förändras.
 
Det övergripande målet för tandvården uttryckt i tandvårdslagen (1998:125) är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att ingen enskild av ekonomiska, politiska, religiösa, kulturella eller andra skäl får hindras från att erhålla tandvård.

1974 års tandvårdsförsäkring fick under några år, tillsammans med den fria barn- och ungdomstandvården och folktandvårdens insatser, stor betydelse för tandhälsan. Priserna bestämdes av regeringen, försäkringen omfattade alla behandlingar och patienterna betalade en viss andel av hela kostnaden.

Sedan gick det snabbt utför med den svenska tandvården. Försäkringen urholkades i takt med statsfinanserna och när priserna dessutom släpptes fria 1999 blev det helt enkelt för dyrt att gå till tandläkaren för många människor.

Nu finns det siffror som klart och tydligt visar hur illa det är ställt. Statistik från Konsumentverket, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån visar samstämmigt och entydigt att urholkningen av försäkringen främst har drabbat ekonomiskt svaga grupper.  I juni 2005 kom LOs rapport "Laga hålen i tandvårdsförsäkringen". Det är upprörande läsning. Nästan var tredje man och var femte kvinna i åldrarna 25-34 år har inte besökt tandvården de senaste två åren. Ensamstående kvinnor med barn är en särskilt utsatt grupp och detsamma gäller arbetslösa, socialbidragstagare och personer med utländsk bakgrund.

LO befarar att vi får ökade klasskillnader i tandhälsa om det offentliga tandvårdsstödet inte förändras. Ett rimligt krav är att "samma avgifter ska gälla för tandvård som för övrig hälso- och sjukvård, dvs. att man som mest ska behöva betala 900 kr. för tandvård under en tolvmånadersperiod".

Nu väntar vi på tandvårdsutredningens förslag. I glättiga presentationer har det sagts att regeringen är beredd att satsa miljarder på en generös och rejäl tandvårdsreform. Den skall gälla alla vuxna från 20 år och uppåt och ha två mål: att göra grundläggande och förebyggande tandvård tillgänglig för alla, och att skapa ett stöd och skydd mot människors höga tandvårdskostnader.

Utredaren skall senast 1 mars 2006 redovisa förslag om ett grundläggande stöd till undersökning och förebyggande åtgärder. Andra delar av uppdraget skall redovisas senare under året. Hard Rain kommer fortlöpande att bevaka hur regeringen hanterar frågan om en uppryckning av tandvården. Det här är den valfråga - och det vallöfte - som berör de allra flesta väljare.

Nu är det dags för regeringen Persson att be om ursäkt för den fatala avregleringen av tandvården 1999. En rejäl "återställare" måste finnas med redan i budgeten för 2007.