Svenska
English

Citatet


"Vi måste vara öppna för förändringar och ha en förmåga att tänka i nya banor. -- Därför är det viktigt att föreningen har en aktuell och tydlig omvärldsbevakning."
Yvonne Gruvberger i
Svensk Biblioteksförenings verksamhetsberättelse 2005

Läs och lyssna


Den nordiska biblioteksveckan Kura skymning är i år förlagd till dagarna 13-19 november. Det blir tionde året
PR-föreningen för nordiska bibliotek och Föreningarna Norden samarbetar om detta nordiska kulturarrangemang - ett jubileum att fira både lokalt och samnordiskt.

Kura skymning 2006

Ta reda på mer


Svensk Biblioteksförening
www.biblioteksforeningen.org

Ett läsande Norden
www.ellen.nu

Arkiv


Mer om böcker, läsning och läsfrämjande i "Bokhandeln bjuder
på läsupplevelser" (nr 2) och "Pionjärarbete av Nordiska barnbibliotekarier" (nr 9).

 
Hard Rain    Nr 16    10 april 2006
Nordiskt barnbibliotekssamarbete - inget för Svensk Biblioteksförening?

En motion till Biblioteksföreningens årsmöte behandlar frågan om svensk representation i Nordiskt nätverk för barnbiblioteksarbete. Döm om många medlemmars förvåning när styrelsen avslår motionen och därmed tar sin hand från nätverkets
 
Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, har uppfattat att "en femtedel av grundskoleeleverna inte läser böcker på fritiden och att studenterna inom den grundläggande utbildningen brister i förmågan att läsa och skriva." (Biblioteksbladet, nr 3/2006). Hans recept för att råda bot mot eländet är en utredning av "hela bibliotekspolitiken".

Man kunde kanske tycka att en organisation med 325 miljoner kronor i kassan skulle kunna bidra med lite mer handfasta insatser och idérika grepp för att lotsa ungdomarna över läströskeln. Att ropa på regering, riksdag och lagstiftning känns inte så modernt. Nu gäller det att liera sig med alla goda krafter som arbetar för att skapa läsglädje i skolan.

Varför inte ett handfast stöd till barn- och skolbibliotekarier och andra eldsjälar, som dagligen sliter med bokprat och lässtimulans utan att förtröttas?

I en informativ motion till biblioteksföreningens årsmöte i Malmö den 10 maj tar Ann-Christin Magnusson, Laholms bibliotek, upp frågan om svensk representation i Nordiskt nätverk för barnbiblioteksarbete. Nätverket har vuxit till ett väl fungerande kontaktnät - en parallell till Ett läsande Norden och dess arbete för den nordiska barn- och ungdomslitteraturen. Genom seminarier och konferenser har nätverket inspirerat barnbibliotekarier i de nordiska länderna till fortsatt läsfrämjande.

  Döm om många medlemmars förvåning när biblioteksföreningens styrelse helt kallhamrat avslår motionen och därmed tar sin hand från nätverkets arbete. Ett resebidrag borde väl kunna rymmas i en kostnadsbudget på 18 miljoner, även om nästan hälften går till kostnader för biblioteksföreningens eget kansli och tidning.

Det finns många exempel på framgångsrikt läsfrämjande arbete och en insikt om att det är i skolan man kan lägga grunden för en verksamhet som kan ge alla barn en bestående läsglädje. Dessutom visar mångåriga erfarenheter från de nordiska länderna att ett nära samarbete mellan bibliotekarie, lärare och elever ger mycket goda resultat.

Nej, det är knappast en ny biblioteksutredning som behövs. Men Svensk Biblioteksförening kan göra en insats genom att stödja ideellt arbetande bibliotekarier som delar med sig av sina kunskaper till och hämtar inspiration från kollegor i Norden.