Svenska
English

Citatet


"Det ska vara läskigt och spännande när man läser"
Elin, Amanda och Julia i klass 3c,
Böle skola i Timrå

Läs och lyssna


En bok åt alla - bokhandeln bjuder på läsgodis. Stiftelsen Boken i Sverige 2001

Ett läsande Norden - Bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter.
Nordbok och Ett läsande Norden 2000

Ta reda på mer


Stiftelsen Boken i Sverige
www.bokenisverige.se

Svenska Bokhandlareföreningen www.booksellers.se

Ett läsande Norden
www.ellen.nu


Arkiv
 
Hard Rain    Nr 2    17 november 2005
Bokhandeln bjuder på läsupplevelser
Med en rik läsmiljö i bagaget vandrar barnet till skolan med ett intresse för böcker, lästräning och nya upptäckter. Utan denna bakgrund blir uppförsbacken brantare. Förväntningarna saknas, liksom minnena av de härliga lässtunderna.
 
Läsprojektet EN BOK ÅT ALLA vill rikta strålkastaren på den situation som inträder när barnen börjar skolan. I skolan läggs grunden för en verksamhet som kan ge alla barn en bestående läsglädje. Vad kan skolan göra – ensam och tillsammans med andra krafter?

Möjligheten att lyckas ligger i goda kontakter mellan skolan och dess omvärld. Mångåriga erfarenheter från de nordiska länderna visar att ett nära samarbete mellan bibliotekarie, lärare och elever ger mycket goda resultat. Här har också bokhandeln visat sig vara en viktig samarbetspart.

EN BOK ÅT ALLA inleddes på försök på ett par orter år 1996 efter initiativ från Stiftelsen Boken i Sverige. Senare utvidgades satsningen till att omfatta hela landet. Stiftelsen, som har bokhandlarnas branschorganisationer som huvudmän, skall "verka för att Boken består och att dess betydelse, användning och spridning växer." Genom EN BOK ÅT ALLA har Stiftelsen velat bidra till en konstruktiv samverkan mellan skola, bibliotek och bokhandel och stärka de läspedagogiska insatserna för barn och ungdomar. Svenska Bokhandlareföreningen samordnar projektet.

Stiftelsens projektstöd är knutet till en grundmodell som nu prövats i fem läsår. Ett antal klasser i grundskolan väljs ut för medverkan. Det kan vara en hel skola, eller ett stadium - eller varför inte "alla fyror i kommunen" som i Eksjö. Den övre gränsen för varje projekt är ca 200 barn. Sedan är det upp till bokhandlaren, bibliotekarien, läraren och barnen att komma överens om de aktiviteter som skall ingå. I en kort projektbeskrivning anges hur man tänker arbeta. Lokala kunskaper och lokalt engagemang får råda. Bokhandelsbesök planeras in för klasserna och varje barn får en egen önskebok som gåva.
 

Stiftelsens modell för läsfrämjande har visat sig hållbar och aktiviteterna ger en bild av stor variation och uppfinningsrikedom. Bidrag har utgått till närmare 200 lokala projekt t.o.m. våren 2005. Mer än 115 bokhandlar har fått klassbesök och bjudit på önskeböcker till sammanlagt 25 000 barn och ungdomar. Elever och lärare i 300 skolor har genomfört sina läsprogram. Ett hundratal folk- och skolbibliotek har medverkat med bokprat och lässtimulans.

Läsåret 2005-2006 genomförs ett 50-tal projekt med god geografisk spridning. Det innebär en mängd läsaktiviteter i skolor från Piteå och Lycksele i norr till Staffanstorp och Vellinge i söder. Mer än 6 000 skolelever kommer att få sin egenvalda önskebok genom den lokala bokhandeln. Det sammanlagda branschstödet från Stiftelsen Boken i Sverige och de medverkande bokhandlarna kan beräknas till närmare 4 milj. kr. för perioden 1999-2005.