Svenska
English

Citatet


"Vi lovade att bygga två säkrare lättvatten-
reaktorer åt Nordkorea för att förbättra deras energiförsörjning. Våra regeringar, i första hand USA, Japan och Sydkorea, lovade detta. Vi har inte hållit vårt löfte."

USAs förre president Jimmy Carter
CNN Larry King Live, 15 nov. 2002.

Läs och lyssna


Svensk-Koreanska föreningens tidskrift
Korea-information (4 nr/år) har rapporterat om utvecklingen i Korea sedan slutet av 1960-talet.

Den som vill prenumerera kan göra det genom att sätta in 60 kr. på föreningens plusgirokonto 65 06 66-1

Svensk-Koreanska föreningen

Ta reda på mer


Agreed Framework between the United States of America and the Democratic People's Republic of Korea.
Geneva, October 21, 1994

www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf

Arkiv
 
Hard Rain    Nr 21    20 november 2006
Svik inte Nordkorea i energifrågan!
Det är hög tid för handfast energistöd till Nordkorea - ett land som drabbats av naturkatastrofer i mer än ett decennium. ??teruppliva 1994 års överenskommelse mellan USA och Nordkorea!
 
I mitten av juli drabbades Nordkorea återigen av skyfall med stora mänskliga och materiella förluster till följd. Människor dog, bostadshus och allmänna byggnader förstördes, tusentals hektar av uppodlad mark sveptes bort och begravdes. Vägar, broar och järnvägsräls fick allvarliga skador. El- och kommunikationsnät skars av.Det återstår att skapa mer klarhet kring den omfattande förödelsen, men FNs matprogram (WFP) var snabbt på plats med mat till den hårdast drabbade provinsen Södra Pyongan. Detta i skarp kontrast till Sydkorea som stoppade sina matleveranser sedan samtalen mellan de två länderna kollapsat efter Pyongyangs raketuppskjutningar den 5 juli.

Det är synd och skam! Nu är det hög tid för handfast stöd till ett land som drabbats av naturkatastrofer i mer än ett decennium. Energi är huvudfrågan. Det är dags att återuppliva 1994 års överenskommelse mellan USA och Nordkorea.

  Det ramavtal som slöts den 21 oktober 1994 mellan USA och Nordkorea var ett viktigt genombrott. Enligt avtalet skulle ett USA-lett konsortium, där även Sverige medverkade genom EU, bygga två lättvattenreaktorer i Nordkorea till år 2003. Som kompensation skulle landet frysa sina gamla grafitmodererade reaktorer och tillhörande anläggningar. För att ersätta bortfallet av el skulle Nordkorea få 500 000 ton eldningsolja per år så länge reaktorbygget pågår.

De båda länderna uttalade också sin avsikt att öppna sambandskontor i varandras huvudstäder som ett led på vägen mot fullständiga diplomatiska förbindelser.

När Bushadministrationen tillträdde lade den snabbt om USA:s Koreapolitik. Pyongyang anklagades för att bryta avtalet. I november 2002 drog USA in oljeleveranserna till Nordkorea. Dessutom har man fortsatt sin fientliga politik och bibehållit ekonomiska sanktioner mot landet.

Nordkorea, som enligt överenskommelsen frusit sina kärnkraftanläggningar, står där nu med en svår och bestående elbrist, både för industri och hushåll. Landet har i denna situation försökt få omvärlden att förstå att landet har rätt att försvara sin självständighet och att man inte stillatigande kan acceptera USAs hot om användning av massförstörelsevapen i Korea.

Det vilar ett mycket tungt ansvar på USA för att ensidigt har brutit 1994 års avtal med Nordkorea och därigenom ha blockerat möjligheterna att varaktigt göra Koreahalvön till ett kärnvapenfritt område.

Efter ett halvt sekel av återkommande kärnvapenhot mot Nordkorea har president Bush kommit till vägs ände. USA måste helt enkelt bita i det sura äpplet och erkänna Nordkorea och dess självständighet - för världsfreden.