Svenska
English

Citatet


"Störningar från flagglinor får
generellt sett anses som små.
Sådana störningar måste tålas av omgivningen."

Miljööverdomstolen (Svea hovrätt)
i dom 2007-01-26.

Läs och lyssna


"Smattrande flagglinor inget miljöbrott"
TT/Kjell Rynhag, 2007-01-26

Ta reda på mer


Svea hovrätt
Miljööverdomstolen
Dom 2007-01-26 (M 1744-06)

Stockholms tingsrätt
Miljödomstolen, avdelning 9
Dom 2006-02-02 (M 165-03)

Arkiv


"Vilket fantastiskt land!"
Hard Rain nr 13

 
Hard Rain    Nr 24    30 januari 2007
Ärendet flaggades av för tidigt
Kan flaggning verkligen klassas som en miljöfara? Något svar på frågan gavs inte när Miljööverdomstolen häromdagen behandlade det riksbekanta flaggmålet i Gustavsberg.
 
Det uppmärksammade flaggmålet från Värmdö utanför Stockholm har tagit ännu ett steg - men knappast framåt. Torbjörn och Sylvia Nilsson i Gustavsberg får fortfarande inte hissa flaggan när de vill. Deras överklagande fintades bort i Miljööverdomstolen (Svea hovrätt).

Hard Rain, som ställer upp för både yttrandefrihet och "flaggfrihet", tog förra året upp frågan efter att ha läst Miljödomstolens dom i ärendet (se Hard Rain nr 13). Då kändes det viktigt med ett överklagande till högsta instans.

I mars 2003 hade nämligen länsstyrelsen i Stockholms län förbjudit makarna Nilsson "vid vite av 10 000 kr. vardera" att flagga - med undantag för allmänna flaggdagar och familjehögtidsdagar. Dessutom fick flaggning inte ske vid fler tillfällen än fem dygn per månad. Häpnadsväckande!

Miljö- och byggnämnden i Värmdö kommun överklagade, men Miljödomstolen (Stockholms tingsrätt) fastställde länsstyrelsens beslut med tillägget att Nilssons måste binda upp linan på flaggstången så att den inte slog mot stången och "genom buller medför olägenhet för människors hälsa".

När så makarna Nilsson, med kvalificerat stöd av sitt ombud Torsten Persson, för frågan till högsta instans hänger inte miljö- och byggnämnden med. Nämnden nöjer sig med att tillstyrka överklagandet utan att lämna in en formell vadeinlaga. Därmed blir inte miljönämnden klagande i lagens mening.

  Detta får i sin tur tråkiga konsekvenser eftersom det var just miljönämnden, och inte makarna Nilsson, som stod för överklagandet av länsstyrelsens tidigare beslut. Därför kan också Miljööverdomstolen på processrättsliga grunder avvisa Nilssons yrkanden. De hade ju, formellt sett, inte överklagat länsstyrelsens beslut. Ridå!En och annan känner sig säkert lite lurad. Här fanns en möjlighet att pröva flera intressanta frågor om rätten att hissa svenska flaggan. Är detta överhuvudtaget en fråga för myndigheter och domstolar? Om så är fallet, är det då en fråga för prövning enligt miljöbalken? Kan flaggning enligt hävdvunna regler verkligen klassas som miljöfara?

När får vi svaren på dessa frågor? Ett svar har vi i alla fall fått: Störningar från flagglinor måste vi tåla. Det har vi Miljööverdomstolens ord på och den domen kan inte överklagas.