Svenska
English

Citatet


"Om en brottsling är maskerad, notera noga hur hans slips ser ut - färg och mönster."
Dick Tracy

Läs och lyssna


Carl Bildt i International Herald Tribune:
"No going back: Regime change in Iraq isn't optional"
2003-01-28
"Seven ways to rebuild Iraq: Hard-earned lessons on nation-building"
2003-05-07

"USA har satt Mellanöstern i brand"
Pierre Schori i Svenska Dagbladet
2007-05-13

Ta reda på mer


Attac Sverige:
Efter Irakkriget

Arkiv


Har du läst "Den sorgliga historien om Carolus Rex"?
(Hard Rain nr 23)

 
Hard Rain    Nr 28    5 maj 2007
I backspegeln - Carl Bildt och Irakkriget
USAs angrepp på Iraq, utan stöd av beslut i FNs säkerhetsråd och i strid mot folkrätten, hade inte kunnat genomföras utan politiskt och folkligt stöd i viss utsträckning. I denna stödgrupp ingick Sveriges nuvarande utrikesminister Carl Bildt.
 
USAs angrepp på Irak är det mest uppmärksammade folkrättsbrottet sedan andra världskrigets dagar. Inget annat land har på detta sätt brutit mot agressionsförbudet i FN-stadgan.

Men detta brott, utan stöd av beslut i FNs säkerhetsråd och i strid mot folkrätten, hade inte kunnat genomföras utan politiskt och folkligt stöd i viss utsträckning. I denna stödgrupp ingick Carl Bildt.

"- i bästa fall kan vi förvänta oss fyra till sex veckors svårigheter för att avlägsna en regim; sedan följer fyra till sex år av ännu mycket större svårigheter för att återupprätta en ny regim." Så insiktsfullt kunde en tidigare statsminister uttrycka sig (International Herald Tribune, 2003-01-28).  I slutet av 2002 rekryterades Carl Bildt till Committee for the Liberation of Iraq (CLI), en lobbyorganisation som verkade för en invasion av Irak. Idag är han Sveriges utrikesminister.

I sin artikel i International Herald Tribune går Bildt hårt fram: " -- att bygga upp militärt tryck är grundläggande. -- Det måste också stå klart att om de medel för att avlägsna regimen, som kan sägas vara att föredra, misslyckas, blir det nödvändigt att ta till det mindre önskvärda medlet, krig."

Tre månader senare, och efter fullbordat faktum, "får världen ännu en gång lära sig att det är betydligt lättare att krossa en regim med militär styrka än att bygga upp en ny stat ur bombkratrarna." (International Herald Tribune 2003-05-07)

Nu har det gått fyra år. Fyra miljoner irakier är på flykt. 665 000 civila har fått sätta livet till. Vad säger Sveriges utrikesminister om detta? Inte mycket!

När tänker alliansregeringen säga rent ut att ockupationen av Irak saknar stöd i folkrätten? Och när tar Carl Bildt sitt ansvar?