Svenska
English

Citatet


"Ansvarsprincipen säger att har du ansvar för en fråga, så har du det även i kristid och detta är otvetydigt ansvar för UD. Växer den över dess huvud måste de klart och tydligt larma. Det gjorde de inte."
Lars Danielsson
i intervju med TT 2007-06-14.

Läs och lyssna


Flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004
Svensk krishantering sedd i tre perspektiv
Kerstin Castenfors och Ann Ödlund
FOI Försvarsanalys 2007-06-15

Ta reda på mer


Sverige och tsunamin - granskning och förslag
Huvudrapport från 2005 års katastrofkommission (SOU 2005:104)

Arkiv


Läs också Hard Rain nr 5

"Tsunamidebatten - ett lågvattenmärke i svensk inrikespolitik"

 
Hard Rain    Nr 30    18 juni 2007
Fallet med den gråtande ambassadören
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit reda på varför det tog så lång tid innan svenska ansvariga förstod Tsunamikatastrofens vidd. FOI har också funnit den något överraskande vändpunkten.
 
Klockan 10.00, måndagen den 27 december 2004, kallades till krismöte på utrikesdepartementet. Huvudfrågan var hur man skulle kunna öka kapaciteten i UDs växel, som blockerades av 90 samtal i sekunden med anledning av Tsunamikatastrofen.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fick senare i uppdrag av Katastrofkommissionen att ta reda på varför det tog så lång tid innan svenska ansvariga förstod katastrofens vidd. FOI har nu funnit vändpunkten.

Sveriges driftige ambassadör i Thailand, Jonas Hafström, hade skyndat iväg och med egna ögon bevittnat förödelsen i Khao Lac och Phuket. Han deltog per telefon i UDs krismöte och talade personligen med utrikesminister Laila Freivalds. Det sägs att han gråtande sökte förklara allvaret i situationen och att detta bidrog till att "polletten till slut föll ner på UD".

FOI-forskarnas analys är viktig läsning. Händelseförloppet analyseras ur tre perspektiv - psykologiskt, organisatoriskt och agenda-styrt. Slutsatsen att "en påfallande tröghet karaktäriserade det svenska krishanteringssystemet under flodvågskatastrofens första dygn" framstår dock som något av ett understatement.

I själva verket bekräftar FOI-rapporten slutsatserna i Katastrofkommissionens första rapport. "Det största problemet var avsaknaden av en fungerande krisledning i regeringskansliet" sade kommissionens ordförande Johan Hirschfeldt med önskvärd tydlighet i sin presentation den 1 december 2005.

 

FOIs analys sätter också fokus på rätt planhalva. Det var självfallet UD som hade ansvaret och inte statsrådsberedningen. Den mediestyrda kampanjen mot statsrådsberedningens chefstjänsteman blir mer och mer obegriplig. Det var ju först efter ambassadör Hafströms ögonvittnesskildring som UD larmade statsministern och hans kansli. Först då fick katastrofen Estoniaformat.

Mediedrevet mot statssekreterare Lars Danielsson - anfört av Lena Mellin, Aftonbladet, och Mikael Holmström, Svenska Dagbladet m.fl. - saknar motstycke. I snart två år har medierna, med förvrängda fakta, läckor från utredningar och anonyma källor, svartmålat denne tjänsteman.

Dags att nyktra till. Läs FOIs rapport och fundera lite över UDs insatser. Där låg faktiskt ansvaret. All heder åt en gråtande ambassadör som förstod detta.