Svenska
English

Citatet


"Ja, i det ena så nämns ju ett belopp och i det andra så står det bara att det är ett betydande belopp, så det är ju en skillnad."
Bengt Braun, VD för Bonnier AB, jämför ett utkast till styrelseprotokoll med det justerade protokollet.

Läs och lyssna


Så avslöjade polisen Brauns bonusbluff
Resumé 2005-11-17

Brauns bluff avslöjad i förhör
SvD Näringsliv 24, 2005-11-17

Ta reda på mer


Granskningsrapport (Skandiarapporten) av Otto Rydbeck och Göran Tidström
25 november 2003 (Publicerad i Privata Affärer 1 december 2003)
www.privataaffarer.se

Arkiv
 
Hard Rain    Nr 4    28 november 2005
Girighetens subtila ansikte
Det inget annat än en sensation när Skandias tidigare ordförande Bengt Braun i polisförhör medger att han faktiskt kände till att bonusprogrammen skulle kosta företaget 800 miljoner kronor extra.
 
Bakom varje bonusprogram i ett företag finns normalt ett styrelsebeslut. Med beslutet borde rimligtvis också följa ett ansvar. Styrelsen ansvarar för att beslutet är bra för företaget och för dess ägare. Man får väl också utgå ifrån att ordförande och ledamöter "förstår" programmet och är medvetna om vad det kostar.

När det sedan, som i Skandiafallet, visar sig att bonusbeloppen ser helt annorlunda ut än vad som var avsikten, borde det vara svårt för styrelsen att komma undan ansvaret för detta. Om Skandiadirektörerna får dela på några hundra miljoner extra, kan man väl inte bara skylla på direktörerna? Men det är precis vad som ha skett.

Efter alla turer står nu bara förre koncern-
chefen Lars-Erik Petersson åtalad för trolöshet mot huvudman.
  Därför är det inget annat än en sensation när Skandias tidigare ordförande Bengt Braun i polisförhör medger att han faktiskt kände till att ett av de aktuella bonusprogrammen skulle kosta företaget 800 miljoner kronor extra. Först ville han inte kännas vid dessa fakta, men de dokument som visades upp i förundersök-
ningen blev alltför övertygande.

Bengt Braun kände inte bara till siffrorna. Han gjorde också vad han kunde för släta över dem. "800 milj. kr." i ett utkast till styrelse-
protokoll blev i stället "ett betydande belopp" i det justerade protokollet. Ändringen genomfördes som ett direkt önskemål från Bengt Braun i fax från Brauns sekreterare.