Svenska
English

Citatet


"När vi ser oss i spegeln tycker vi att den bild som vi möter är riktig. Men om vi förflyttar oss någon millimeter förändras bilden. Vi tittar i själva verket på ett oändligt antal spegelbilder. Men ibland måste en författare slå sönder spegeln – för det är på andra sidan spegeln som sanningen grinar mot oss."
Harold Pinter - Nobelföreläsning
7 december 2005

Läs och lyssna


This isn't the real America
Jimmy Carter, Los Angeles Times
14 november 2005

Noam Chomsky, Imperial ambitions
Conversations with Noam Chomsky on the post-9/11 world
Hamish Hamilton 2005

Ta reda på mer


Konst, sanning & politik
Harold Pinter - Nobelföreläsning
7 december 2005

http://nobelprize.org/
literature/laureates/2005/
pinter-lecture-s.html


Arkiv


Läs mera om bl.a. Lars Gullin (Nr 1), läsfrämjande i skolan (Nr 2), en liten "fotnot" i Skandiaaffären (Nr 4) och Tsunamidebatten (Nr 5).

 
Hard Rain    Nr 6    7 december 2005
Människans värdighet
Fredspristagaren Jimmy Carters välformulerade inlägg smälter samman med Noam Chomskys kritiska artiklar över flera decennier. Och i dagarna har dessa väldokumenterade sanningar fått ännu ett uttryck i Harold Pinters sprakande Nobelföreläsning.
 
USAs tidigare president Jimmy Carter har uttryckt stor bestörtning över att USA sidosatt Genèvekonventionerna och godkänt tortyr i Irak, Afghanistan and Guantanamo. USA har också på kort tid kommit att framstå som "ledande" när det gäller utveckling av kärnvapen, stick i stäv med de avtal som förhandlats fram för att begränsa vapenspridningen.

Carter är särskilt hård mot nedskrotningen av traditionella amerikanska värden. USA har uttalat sig för "förebyggande krigföring", en vilkorslös rätt att ensidigt attackera andra nationer för att byta ut en misshaglig regim eller i annat syfte. Om det uppstår stor oenighet med en annan nation, "kallar vi den för en parasitstat och vägrar direkta samtal för att lösa stridigheterna". Carter tänker förmodligen på inställningen till Kuba och Nordkorea.

Fredspristagaren Jimmy Carters välformulerade inlägg smälter samman med Noam Chomskys kritiska artiklar över flera decennier. Och i dagarna har dessa väldokumenterade sanningar fått ännu ett uttryck i Harold Pinters sprakande Nobelföreläsning. På ett enastående sätt har krutfabrikören Alfred Nobel bidragit till en plattform för fakta om tillståndet i världen som sällan varit tillgänglig i dagens räddhågade medievärld.

Svenska Akademins ständige sekreterare Horace Engdahl förklarade att "det ingår i författarens nedärvda rättigheter att få uttala sig om världen. Om någon känner sig stött tycker jag att man ska tänka på att vi blir serverade en långt mer svartvit bild av verkligheten varje dag i medierna."
  Noam Chomsky får i intervju med David Barsamian frågor om angreppet på Irak, ett land som inte hotade USA (Imperial ambitions, p. 73). "Varför har det inte förekommit någon diskussion om att USAs regering inlett ett illegalt aggressionskrig? Och varför talar inte folk om att ställa president Bush inför riksrätt?"

Chomsky pekar på den subtila och sammansatta tolkning av FN-stadgan "enligt vilken USA använde våld med säkerhetsrådets godkännande fastän säkerhetsrådet i själva verket förnekade detta." Han finner argumenten barnsliga och löjeväckande.

Harold Pinter tar ingen omväg. Han bryter igenom "lögnernas gobeläng" med sin skärbrännare. " Invasionen av Irak var ett banditdåd och ett uttryck av flagrant statsterrorism, och den visar på ett totalt förakt för internationella rättsprinciper."

För Pinter finns bara en väg. Det är att ständigt och utan att tvekan söka sanningen om våra liv och samhällen. Hur skall vi annars kunna återupprätta "människans värdighet"?