Svenska
English

Citatet


"Við lesum bækur til að hressa upp á hugmyndaflugið. (Vi läser böcker för att förnya vår fantasi.)
Elever i Vármarskóli, Mosfellsbær, Island

Läs och lyssna


Läsglädje i Norden - Barn- och ungdomsböcker på åtta språk.
Nordbok och Ett läsande Norden 2000

Ett läsande Norden - Bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter.
Nordbok och Ett läsande Norden 2000

Ta reda på mer


Ett läsande Norden
www.ellen.nu

Nifins virtuella barnbibliotek BiBBi
www.bibbi.nu

Arkiv


Bläddra i arkivet och läs om Lars Gullin och Gerry Mulligan (nr 1), Stiftelsen Boken i Sveriges läsprojekt "En bok åt alla" (nr 2), Annika Sörenstam, Michelle Wie och Michael Bamberger (nr. 3), Bengt Braun och Skandia-
affären (nr. 4), Tsunamidebatten (nr. 5), Jimmy Carter, Noam Chomsky och Harold Pinter (nr. 6), Håkan Rudels och bokhandlarna (nr. 7) samt John Lennon och Ulf Dageby (nr. 8).

 
Hard Rain    Nr 9    7 januari 2006
Pionjärarbete av Nordiska barnbibliotekarier
Inom nätverket Ett läsande Norden görs insatser för att väcka läslust och läsglädje hos barn och ungdomar. Databasen ELLEN lyfter fram den Nordiska barn- och ungdomslitteraturen.
 
Ett läsande Norden är ett samnordiskt utvecklingsprojekt som vill rikta strålkastarljuset mot framgångsrik läsfrämjande verksamhet och visa vad som kan göras när förutsättningar och resurser finns. Nordiska ministerrådet och Nordbok har givit stöd för projektet.

Man får inte slå oss till ro med den alltför vanliga uppdelningen i läsare och icke-läsare. Det går att öka bokläsarnas skara och det är nödvändigt att börja så tidigt som möjligt. Erfarenheter i alla nordiska länder visar att ett nära samarbete mellan bibliotekarier, lärare och elever ger mycket goda resultat.

Ett pionjärarbete fick sin början runt millennieskiftet. En grupp bibliotekarier och lärare från olika orter i Norden gjorde ett samnordiskt urval barn- och ungdomsböcker, presenterade på varje lands eget språk. Det var något som ingen tidigare vågat sig på. "Läsglädje i Norden. Barn- och ungdomsböcker på åtta språk." innehåller närmare 800 böcker som gruppens medlemmar vet fungerar läsfrämjande.Nu finns det fina materialet också på Internet med adressen www.ellen.nu. "Ellen" är resultatet av ett samarbete med Nifin, Nordens institut i Finland. Systematiken ansluter till uppläggningen i bokversionen. Men det har inte varit möjligt att i den första nätversionen få med Føroyar, Grønland och Sápmi. När det gäller böcker från dessa länder hänvisas till ”pappersutgåvan” av Läsglädje i Norden.

*
Hard Rain bjuder på ett exemplar av "Läsglädje i Norden" (den unika originalutgåvan) till de fem första läsare som hör av sig. Maila till editor@hardrain.nu. "Först till kvarn" gäller!
  Ellen uppdateras kontinuerligt med nya böcker som kan rekommenderas från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Böcker som inte längre känns aktuella tas bort. De nya recensionerna kan ses på första sidan som Nya Lästips.

De böcker som presenteras från varje land i Norden är sådana som använts av expertgruppens medlemmar och visat sig skapa intresse. Det är ett tvärsnitt av bilderböcker, lättlästa böcker för olika åldrar och roliga, tänkvärda och spännande böcker som tar fatt i läsaren och ger mersmak. Kort sagt: böcker som är bra för bokprat, högläsning och lässtimulans i olika former.

Kunskaper om bra böcker för alla åldrar och intresseinriktningar måste underhållas. Den kunskapen kan lärare, bibliotekarier och föräldrar använda tillsammans för att ge alla barn en bestående läsglädje och en förmåga att söka sig fram till den goda litteraturen.

Ett läsande Nordens expertgrupp har också gett ut en praktiskt användbar "handbok" över fungerande läsfrämjande. "Ett läsande Norden. Bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter", med lokala rapporter från olika håll i Norden, riktar sig till personer "på fältet", främst bibliotekarier och lärare.

Läsinsatser för barn och ungdomar får inte vara dagsländor. Det stora problemet i dag är att gå vidare från de tidsbegränsade projekten och kampanjerna och finna former och resurser för en bestående och kontinuerlig verksamhet för att väcka läslust och läsglädje.

Ett läsande Norden uppmanar barnbibliotekarier, lärare och andra "bokpratare" att delta i detta arbete.